Menu witryny
Start
Aktualności
O nas
Szkolenia
Formacja
Hospicja
Wolontariat
Historia
Listy hospicyjne
 
Wielkanoc 2019 PDF Drukuj Email
W okresie Wielkanocy 
Zmartwychwstały Chrystus umacnia w nas prawdę, 
że nie umieramy ale żyjemy 
i wzmacnia nas w spełnianiu hospicyjnego dzieła
i naszą ufność, że zawsze jest z nami w służbie człowiekowi nieuleczalnie choremu, zdążającemu na spotkanie Pana.    

Najlepsze życzenia pełnych pokoju i radości dni w czas świętowania życzy 
Zarząd Forum Hospicjów Polskich 
 
Image 
  
Wielkanoc 2019
 
Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej PDF Drukuj Email
13 października 2018 r.
Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej

W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Tematem tegorocznych obchodów jest „Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia”.
 
Celem obchodzonego co roku dnia jest: 
• podzielenie się naszą wspólną wizją, odnośnie zwiększenia dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie, 
• podniesienie świadomości i zrozumienia potrzeb - medycznych, społecznych, praktycznych, duchowych - osób żyjących z chorobą ograniczającą życie i ich rodzin, 
• zebranie funduszy na wsparcie i rozwój usług opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie. 

Kluczowym działaniem w tegorocznej kampanii Światowego Hospicjum i Dni Opieki Paliatywnej jest wezwanie rządów do wysłuchania osób potrzebujących opieki paliatywnej lub uzyskania dostępu do opieki paliatywnej oraz do wspierania włączenia podstawowego pakietu opieki paliatywnej we wszystkie krajowe programy zdrowotne. 

W tym roku obchodzimy stulecie Dame Cicely Saunders, założycielki Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i twórczyni nowoczesnego ruchu hospicyjnego. 
W stworzonym przez nią pierwszym w świecie hospicjum obowiązuje zapisana przez Nią zasada: 
„Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, nie tylko by pomóc ci spokojnie umrzeć, ale też żyć aż do samej śmierci. Istotą hospicjum jest ŻYCIE, jak wszystko, co ludzie mogą zrobić i czym mogą się dzielić w ostatnim okresie swego życia, które może okazać się najważniejszym okresem.”

Opieka nad terminalnie chorym rozpoczęta po raz pierwszy w Polsce w 1972 roku w Zespole Synodalnym Kościoła Arki Pana w Krakowie Nowej Hucie trwa do dnia dzisiejszego. Grupa parafialna, zawiązana podczas budowy kościoła, w skład której wchodzili także lekarze i pielęgniarki  postanowiła bezinteresownie służyć nieuleczalnie chorym na raka w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie, a także podjęła inicjatywę wybudowania domu hospicyjnego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nikt nie wyobrażał sobie jak wiele jeszcze można ofiarować odchodzącemu człowiekowi. W 1981 roku parafialny zespół postanowił powołać stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane 29 września 1981 roku pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Towarzystwo było pierwszym stowarzyszeniem hospicyjnym w Polsce. Następny Zespół Hospicyjny Hospicjum Pallotinum powstał w Gdańsku w 1983 roku z inicjatywy Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC i prof. Joanny Muszkowskiej – Penson. Kolejne tworzone były przez lekarzy i pielęgniarki oraz osoby innych zawodów w Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Szczecinie, Zielonej Górze, Gdyni, Lublinie, Płocku i innych miastach Polski. Wolontaryjny ruch niósł pomoc chorym i ich rodzinom ale również mówił  społeczeństwu o sensie hospicyjnej służby, o tym że opieka nad chorym to nie tylko profesjonalna opieka medyczna, ale również opieka duchowa i ofiarowana obecność oraz zapewnienie o towarzyszeniu choremu do końca jego dni. To wsparcie dane rodzinie, która już od momentu nieubłagalnej diagnozy zaczyna przeżywać myśl o rozstaniu nie tylko w czasie choroby bliskiej osoby, ale także w okresie żałoby.
 
Lata 1990 – 1999 cechuje bardzo intensywny rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce. 
Liczba podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną i hospicyjną w poszczególnych sektorach

publiczny prywatny pozarządowy suma
1989 r. 1 - 15 16
2000 r. 94 - 80 174
2006 r. 41 30 131 202
2018 r. 90 266 132 488*
* jeden podmiot prowadzi kilka zakładów opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych miejscowościach – liczba zespołów realizujących opiekę wynosi ponad 500.  

W hospicjach pozarządowych ważną rolę pełni wolontariat, który daje obecność i towarzyszenie. Niesie pomoc człowiekowi ciężko choremu, by mógł godnie żyć do naturalnej śmierci. Wolontariat wspiera również rodziny w trudnym okresie odchodzenia bliskiej im osoby oraz w czasie żałoby. Wolontariusz działa w ramach zespołu opiekującego się chorym. Udział wolontariatu jest istotnym elementem opieki hospicyjno – paliatywnej.
 
Wolontariusz odpowiednio przeszkolony pełni następujące zadania:
• udzielanie pomocy przystosowanej do szczególnych potrzeb ciężko chorego oraz towarzyszenie mu podczas choroby do naturalnej śmierci,
• udzielanie pomocy rodzinom osób chorych w sprawowaniu opieki podczas choroby,
• wspieranie rodzin chorych w okresie osierocenia,
• propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, znajdującymi się w końcowym okresie życia,
• budzenie poczucia solidarności wśród społeczeństwa z osobami będącymi u kresu życia i przywracanie kultury obcowania z chorobą i śmiercią,
• czestniczenie w innych działalnościach prowadzonych przez hospicjum czy zakład opieki hospicyjno – paliatywnej. 

Z badań prowadzonych przez Forum Hospicjów Polskich na podstawie przesłanej przez 81 pozarządowych hospicjów ankiety wolontariat służący chorym jest prowadzony w 59 badanych hospicjach w tym w 32 hospicjach stacjonarnych. Nie prowadzi wolontariatu zajmującego się chorym 22 hospicja. Liczba wolontariuszy służących chorym jest bardzo różna od jednego do stu dwudziestu. W sumie w 2017 służyło w 59 hospicjach 1130 wolontariuszy.     
Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC), Światowy Sojusz Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (WHPCA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (IAHPC) działając wspólnie na rzecz wsparcia, uznania, promocji i rozwoju wolontariatu w opiece paliatywnej i hospicyjnej ogłosiły w 2018 roku „Kartę Madrycką Wolontariatu w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej EAPC” i postanowiły ją wdrożyć  (Palliative Medicine in Practice 2018; 12, 2, 129-130). 

Celem propagowania karty jest:
• Promowanie rozwoju wolontariatu dla pacjentów, ich rodzin oraz całego środowiska opieki paliatywnej i hospicyjnej.
• Postrzeganie wolontariatu jako trzeciej formy wsparcia, obok opieki profesjonalnej i sprawowanej przez członków rodziny, przy uwzględnieniu jego szczególnego charakteru, pozycji i wartości.
• Promowanie badań naukowych i modeli najlepszych praktyk w zakresie rekrutacji, zarządzania, wspierania, integracji, szkolenia i pozyskiwania wolontariuszy.

Hospicja pozarządowe niosą pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną. Starają się również przywracać śmierci godność w świadomości społecznej, kształtować właściwą postawę wobec choroby i śmierci wśród rodzin oraz budować relacje międzyludzkie oparte na solidarności i odpowiedzialności za innych, a także propagować bardziej refleksyjne spojrzenie na życie. Nadal jednak są ludzie, którzy nie mogą skorzystać z tej opieki.
 
Leczenie bólu i opieka paliatywna są obecnie dziedziną medycyny wykładaną w uniwersytetach medycznych. Zakłady medycyny paliatywnej prowadzą badania naukowe, a także kształcą lekarzy specjalistów z medycyny paliatywnej  i pielęgniarki specjalistki z opieki paliatywnej. 
Wypełnianie misji hospicyjnej jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Bez dodatkowych środków finansowych, bez wolontariuszy wspierających działalność personelu medycznego hospicja nie mogłyby w pełni pomagać chorym i ich rodzinom. 
Jednakże obecnie rodzą się zagrożenia, że nowe hospicja pozarządowe nie będą powstawały.  Są nimi: stała zmiana przepisów, brak personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek -, brak środków finansowych. Idea hospicyjna wszechstronnej troski o chorego może przestać być realizowana. 

 
SEMINARIUM DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU PDF Drukuj Email
Forum Hospicjów Polskich zaprasza wraz z TPCH Hospicjum św.Łazarza do udziału w Seminarium koordynatorów wolontariuszy lub osoby, które są zainteresowane utworzeniem zespołu wolontariuszy w najbliższej przyszłości. Seminarium odbędzie się w dniach 24 – 26 sierpnia 2018 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 35 osób. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, natomiast nie zapewniają i nie finansują zakwaterowania oraz kosztów podróży. Zgłoszenia do 15 sierpnia 2018 roku. Karta zgłoszeń oraz program do pobrania poniżej.
 
 
Karta zgłoszenia
 
Wielkanoc 2018 PDF Drukuj Email

Mysterium paschale – tajemnica Przejścia,
w której jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci –
takie jest doświadczenie i oczywistość taka.
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą

Karol Wojtyła - Mysterium Paschale


W czas nadziei, którą niesie Wielkanoc
Wszystkim Członkom i Przyjaciołom Chorych
objętych opieka hospicyjną
Życzenia pełnych pokoju i miłości dni świątecznych

składa
Zarząd Forum Hospicjów Polskich

 Image

 
Zaproszenie na Zjazd PDF Drukuj Email
ZJAZD POLSKIEGO RUCHU HOSPICYJEGO
Kraków 1-3 czerwiec 2018 r.

Komunikat I

Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza Wolontariuszy i Pracowników Hospicjów i Ośrodków Opieki Paliatywnej na Ogólnopolski Zjazd Ruchu Hospicyjnego, organizowany w okazji 100 – rocznicy urodzin dr Cicely Saunders. Zapraszamy do Krakowa, w którym dr Saunders była w latach 1978, 2000 i 2001. W 2000 była gościem VI Zjazdu OFRH, który uhonorował dr Saunders członkowstwem honorowym polskiego ruchu hospicyjnego. 

Miejscem zjazdu jest Dom Duszpasterski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł od osoby.
Noclegi w Domu Duszpasterskim na hasło Hospicjum: pokój jednosobowy ze śniadaniem w cenie 180 zł/noc, pokój 2-osobowy ze śniadaniem 250 zł. noc.  
ZAMÓW JUŻ  tel. 12 252 33 00, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć     
Informacje: wolontariat 12 641 46 58 w godz. 9.00 – 14.00
 

Ramowy program, który może ulec jeszcze niewielkim zmianom:

1 Czerwca 2018 r. PIĄTEK
godz. 17.00 Msza Św. Kaplica Klasztorna 
godz. 18.15 Otwarcie Zjazdu  sala konferencyjna Dom Duszpasterski     

Konferencja I „Dr Cicely Saunders twórczyni opieki hospicyjnej 
godz. 18.20 Dame Cicely Saunders – kilka dat z jej życia   
godz. 18.45 Związki dr Cicely Saunders z Polską i jej wpływ na powstanie polskiego ruchu hospicyjnego 
godz. 19.30 Dame Cicely Saunders mówi: 
Gdybym nie była lekarzem, nikt by mnie nie słuchał. Ale gdybym nie zaczynała jako pielęgniarka, nie byłabym tak blisko pacjentów – świadectwa pielęgniarek-lekarek.  

SOBOTA  2 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – 18.00  sala konferencyjna Dom Duszpasterski 
godz. 9.00  Konferencja II Walka z bólem 
W wielu krajach pokutuje jeszcze mit, że morfina skraca życie ciężko chorym. A ona może przedłużyć i poprawić jego jakość (2000 r.). 
9.15 - Historia rozwoju leczenia bólu u chorych terminalnie - od Cicely Saunders do chwili obecnej 
9.45 - Zobaczyć człowieka: od leczenia do opieki nad człowiekiem umierającym - wyzwanie dla zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej 
10.15 –Procedury w opiece hospicyjnej
10.45 – czas wspólnej rozmowy   
11.15 - przerwa kawowa 

11.30 Konferencja III Wolontariat hospicyjny
Opieki potrzebuje nie tylko chory ale krąg bliskich mu osób
12.00 - Wolontariat hospicyjny w służbie chorego i rodziny 
12.30 - Współpraca wolontariuszy z pracownikiem hospicyjnym 
13.00 - Przyszłość wolontariatu w opiece nad chorym
13.30 – czas wspólnej rozmowy 

14.00 - Obiad 

15.30 konferencja III  Duchowość
To najwspanialsza i jednocześnie największa rzecz jaka możemy zaoferować naszym chorym: wiara w zmartwychwstanie.  
15.30 - „To nie ty masz działać – to Ja działam”  
16.00 – Umieranie – chwila prawdy w całym życiu człowieka, czas ostatecznych decyzji, czas podsumowania dla człowieka odchodzącego „Jestem już za daleko, by chcieć powrócić i przechodzić przez to od nowa”, nadzieja przejścia -  
16.30 przerwa kawowa  
16.45 - Tworzenie wspólnoty 
17.15 – czas wspólnej rozmowy 

18.00 Msza Św. w Bazylice Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA 3 czerwca 2018
godz. 9.30 Walne zebranie FHP
godz. 11.00 Stan opieki hospicyjnej w Polsce  
godz. 11.45 przejście kładką do Sanktuarium św. Jana Pawła II
godz. 12.30 Msza Św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II
Błogosławieństwo i pożegnanie. 

Tworząc pierwsze w świecie Hospicjum dr Cicely Saunders: 
 • Wiedziała, że szpitale ogólne nie zapewniają wystarczającej opieki cierpiącym, zmartwionym, samotnym i wystraszonym pacjentom.  
 • Była w nieustannej gotowości do niesienia pomocy chorym.
 • Poznała problem braku odpowiedniego miejsca, w którym ukojenie mogły znaleźć osoby przewlekle chore i wymagające specjalnej opieki.
 • Twierdziła, że na końcowym etapie życia pacjent może osiągnąć o wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej, czyniąc z niego okres pojednań i spełnienia. Dzięki swojemu współuczestnictwu rodzina pacjenta znajdzie pociechę i będzie jej łatwiej wrócić do normalnego życia.
 • Mówiła, że „werset Psalmu 37 < Powierz Panu dwoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał > był niczym klepnięcie w ramię. „Powiedziano mi, że musze się wziąć do roboty. Nie mogłam zignorować tego wezwania ani postąpić mu na przekór”. 
 • Marzyła o zapewnieniu pacjentom i personelowi uczucia przynależności i stałości, które w jakimś stopniu pozwolą im zaznać bezpieczeństwa.
 • Niewzruszenie twierdziła, że konieczne jest zbudowanie nowej placówki przeznaczonej do prowadzenia działalności hospicyjnej. Nalegała, aby placówka powstała w mieście, w miejscu, do którego łatwo dojechać ze szpitali uniwersyteckich, w miejscu, gdzie na każdym końcu ulicy znajdują się przystanki i gdzie regularnie kursują autobusy. Takich udogodnień, a nie zielonych pól, potrzebują pacjenci.  
 • Tworząc projekt budynku, pomyślała także o kaplicy, która miała być na tyle przestronna, aby pomieściły się w niej łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, a także ławy dla około stu pięćdziesięciu osób.
 • Pisała „Musimy pojąć znaczenie ciężkiej choroby i rozstania. Musimy sami nauczyć się spokoju, by móc podarować pacjentom spokój i bezpieczeństwo. Dzięki temu odnajdą prawdziwe bezpieczeństwo w Bogu”.      
 • Twierdziła, że hospicjum to przede wszystkim ludzie. Pisała „Ci, którzy umierają, potrzebują ratunku, braterstwa i uwagi wspólnoty. Ona nieco zmniejsza ich zmartwienia i strach, pozwala im spokojnie pożegnać się z tym światem. Wspólnota potrzebuje umierających, gdyż oni zwracają jej uwagę ku wieczności, uczą słuchać i dawać”.  

Słowa Dame Cicely Saunders

Refleksja
„Wszyscy mówią, że chcieliby umrzeć nagle, ja jednak wolałabym umrzeć na raka, bo wtedy miałabym czas na przeprosiny, podziękowania i pożegnania.” 

Zasada obowiązująca w Hospicjum św. Krzysztofa 
„Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, nie tylko by pomóc ci spokojnie umrzeć, ale też żyć aż do samej śmierci. Istotą hospicjum jest ŻYCIE, jak wszystko, co ludzie mogą zrobić i czym mogą się dzielić w ostatnim okresie swego życia, które może okazać się najważniejszym okresem.”

Nowe hospicja
„Nie powinno się tworzyć czy zalecać jakiegoś jednego modelu organizacyjnego, wszędzie hospicja muszą się rodzić z miejscowej gleby, z tych ludzi, którzy je tworzą, z ich kultury, z ich doświadczeń, z tej medycyny, jaka jest na miejscu. Mówiąc o twórcach hospicjów trzeba mieć na myśli także pacjentów, bo oni również kształtują ich atmosferę i tradycje”  

Koszty opieki hospicyjnej
„Społeczeństwo, którego nie stać na opiekę nad umierającymi, daje świadectwo tego, jak nisko ceni sobie ludzkie życie”   
 
Boże Narodzenie 2017 PDF Drukuj Email

Nikt nie idzie sam do nieba
Św. Brat Albert

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludziom Dobrym jak chleb
Duszpasterzom, Członkom, Wolontariuszom i Pracownikom
Dzieła Hospicyjnego w Polsce

Najpiękniejsze świąteczne życzenia
Wszelkich Łask i Mocy od Pana
zdrowia, siły, miłości bliźnich i niezachwianej nadziei,
że nadal będą przyjaciele albertyńskiej idei,
którzy wpisują się w zakon ludzi dobrej woli   
służący Tym, którzy odchodzą przed nami.
rodzinnych, pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia     

składa

Ksiądz Kapelan i Zarząd
Forum Hospicjów Polskich


Boże Narodzenie 2017

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE PDF Drukuj Email
Z A P R O S Z E N I E

Ks. Władysław Duda wraz z Zarządem Forum Hospicjów Polskich serdecznie zaprasza na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Hospicjów. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2017 r. w Parafii św. Zygmunta w Warszawie, pl. Konfederacji 55 Warszawie. Spotkanie odbywa się w roku 30 - lecia działalności warszawskiego ruchu hospicyjnego, który w 1987 roku rozpoczęła Pani Katarzyna Dembińska.
 
PROGRAM

godz. 11.00 - Msza Św. sprawowana przez Metropolitę Warszawskiego Jego Eminencję Ks. Kardynała Kazimierza Nycza w Kościele św. Zygmunta
godz. 12.00 - Z historii warszawskiego ruchu hospicyjnego - opowiadają Warszawskie Hospicjum Społeczne, Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowe Księży Marianów. 
godz. 13.00 - Składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. 
godz. 13.30 - Posiłek
godz. 15.00 - Zakończenie 
godz. 15.05 -  Spotkanie Księży Kapelanów Hospicjów Polskich.
Gorąco zapraszamy Wolontariuszy i Pracowników na Opłatkowe Spotkanie, na którym będziemy mogli złożyć życzenia warszawskim Hospicjom z okazji 30 lat istnienia hospicyjnej opieki w Warszawie, cieszyć się wspólnie spełnianym dziełem i otrzymać Błogosławieństwo na Nowy Rok 2018. Po Spotkaniu Opłatkowym odbędzie się zebranie Księży i Ojców Kapelanów, na którym zostaną omówione między innymi sprawy związane z opieka duchową dla chorych objętych opieką w każdym z trzech sektorów tj. publicznym, prywatnym i pozarządowym.
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie udziału mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Do zobaczenia w Warszawie
Z pozdrowieniami
          
Ks. Kapelan i Zarząd FHP
   
P.S. Będziemy wdzięczni za przekazanie Ks. Kapelanowi załączonego zaproszenia na Spotkanie Kapelanów      
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Najistotniejsza jest obecność żywej osoby, czuwającej z chorym w jego ostatnich godzinach życia, które mogą okazać się czasem i tygodniami. Pobyt w Hospicjum będzie wielką szkołą dla życia tych, którzy zechcą czuwać z chorymi – Prof. med. Julian Blicharski 1977 r. 


KOMUNIKAT 

Ogólnopolska Konferencja 
Patriota, Społecznik, Artysta 
Święty Brat Albert Chmielowski Patron roku 2017

5 października 2017 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej. Początek konferencji godz. 15.00. 

W związku z określonymi procedurami wstępu na teren Sejmu R.P. została sporządzona imienna lista uczestników konferencji, która w piątek 29 września zostanie przekazana do Sejmu. Organizatorzy proszą osoby biorące udział w konferencji o przybycie do Sejmu o godz. 14.30. Każdy z uczestników konferencji winien posiadać dowód osobisty. 

Zgłoszenia przedstawicieli Hospicjów zostały w poniedziałek 25 września  telefoniczne potwierdzone przez Ks. Władysława Dudę, który zadzwonił osobiście do każdego z Hospicjów, które zgłosiły swój udział. Zapytania w sprawie listy uczestników i potwierdzeń prosimy kierować mailem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
Udział w konferencji zgłosiło ponad 110 przedstawicieli Hospicjum i Zespołów Opieki Paliatywnej.  

Konferencję honorowym patronatem objęli Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP i Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Ordynariusz Archidiecezji Warszawskiej. Wykłady o św. Bracie Albercie wygłoszą: JE Ks. Biskup Grzegorz Ryś, JE ks. Biskup Michał Janocha oraz Pan dr Krzysztof Jabłonka. 

Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna - nie zostawiajmy cierpiących w osamotnieniu”. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej to czas wspólnych działań, poświęcony świętowaniu i wspieraniu hospicjów oraz opieki paliatywnej na całym świecie. Obecnie na świecie 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami.

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Czcigodni Księża, 
Szanowni Państwo,
Członkowie Zarządów, Wolontariusze i Pracownicy 
Zespołów Hospicyjnych i Paliatywnych 


Kapelan Ks. Władysław Duda i Zarząd Forum Hospicjów Polskich mają zaszczyt zaprosić Członków, Pracowników i Wolontariuszy Hospicjów i Zespołów Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej na Ogólnopolską Konferencję „PATRIOTA, SPOŁECZNIK, ARTYSTA – ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI PATRON ROKU 2017”. Konferencja odbędzie się dnia 5 października 2017 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej. Początek konferencji godz. 15.00.
 
W związku z określonymi procedurami wstępu na teren Sejmu R.P. prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15 września 2017 r. telefonicznie 22 663-55-93, e-mailem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Można też przesłać wypełnione zgłoszenie faxem numer: 22 663-99-40 lub pocztą na adres: Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej, pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa.  

Konferencję honorowym patronatem objęli Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP i Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Ordynariusz Archidiecezji Warszawskiej. Wykłady o św. Bracie Albercie wygłoszą: JE Ks. Biskup Grzegorz Ryś, JE ks. Biskup Michał Janocha oraz Pan dr Krzysztof Jabłonka. 
Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna - nie zostawiajmy cierpiących w tyle”. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej to czas wspólnych działań, poświęcony świętowaniu i wspieraniu hospicjów oraz opieki paliatywnej na całym świecie. Obecnie na świecie 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami. W Polsce liczba zgonów z powodu chorób przewlekłych wynosi około 320 tys., a na choroby nowotworowe umiera rocznie około 80 tys. Z chorych, którzy wymagają opieki paliatywnej  tylko 60 procent jest nią objętych. Z okazji konferencji Zarząd Forum przygotowuje dla wszystkich posłów informację o stanie opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym o działalności hospicjów pozarządowych. 

Konferencja w Sejmie rozpoczyna trzydniowe spotkanie ruchu hospicyjnego. W piątek i sobotę 6 i 7 października odbywa się Konferencja DUCHOWOŚĆ HOSPICYJNA organizowana przez Kapelana Forum Hospicjów Polskich Władysława Dudę. Więcej informacji o konferencji wraz z jej programem znajduje się w załączonym materiale. 

Zapraszamy przedstawicieli Hospicjów i Zespołów Paliatywnych na wspólne spotkanie z św. Bratem Albertem oraz na konferencję o duchowości hospicyjnej. Prof. med. Julian Blicharski, który był jednym z założycieli krakowskiego Hospicjum, na spotkaniu dotyczącym budowy domu w 1977 roku postulował o powrót do idei albertyńskich. Mówił, że hospicjum powinno stać się „przytuliskiem ostatecznym dla ludzi dna człowieczeństwa”, dla ludzi absolutnie samotnych, dla ludzi, nad którymi zawisła pogarda społeczeństwa. Ludzi tych należy szukać, wyławiać. Hospicjum jako azyl ma więc być urządzone z maksymalną prostotą. … Najistotniejsza jest obecność żywej osoby, czuwającej z chorym w jego ostatnich godzinach życia, które mogą okazać się czasem i tygodniami. Pobyt w Hospicjum będzie wielką szkołą dla życia tych, którzy zechcą czuwać z chorymi. Cała połeczność Hospicjum powinna tworzyć dobrowolną wspólnotę i struktura organizacyjna budynku powinna służyć temu celowi.”

   
W zakładce „szkolenia” programy konferencji oraz informacje zgłoszeniowe na  Konferencję Duchowość Hospicyjna
 
KONFERENCJE, ZJAZDY, WARSZTATY PDF Drukuj Email
W tym roku w jesieni odbywa się wiele spotkań szkoleniowych,  zjazdów i konferencji. Poniżej spis terminów. W Liście Hospicyjnym nr 4 więcej informacji o programach.

 • 25 - 27 sierpnia 2017 r. Warsztaty dla koordynatorów Wolontariatu Hospicyjnego, Kraków
 • 7 - 8 wrzesień 2017 r. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce", Toruń
 • 8-9 wrzesień 2017 r. III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. ks. E. Dutkiewicza SAC "Opieka zintegrowana-hospicyjne drogowskazy", Gdańsk
 • 8 - 10 wrzesień 2017 IX Jesienne Warsztaty Szkoleniowe dla Pielęgniarek Opieki Paliatywnej w Turawie
 • 15-17 września 2017 r. Konferencja Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, Kazimierz Dolny
 • 5 październik 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Patriota, Społecznik, Artysta - Święty Brat Albert Chmielowski Patron  roku 2017, Warszawa
 • 6 - 7 październik 2017 r. Konferencja Duchowość Hospicyjna, Warszawa
 • 6 - 8 październik 2017 r. IX Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego "Idźcie i głoście", Radom
 • 13 - 14 październik 2017 r. X Jubileuszowa konferencja edukacyjna czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce", Gdańsk
 • 17 października 2017 r. III edycja Konferencji Naukowej "Opieka Paliatywna i Hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat", Kraków
 • 17 - 18 listopad 2017 r. II Forum Medycyny Paliatywnej, Warszawa
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 49
 
 
© Forum Hospicjów Polskich
31-831 Kraków, ul. Fatimska 17