Menu witryny
Start
Aktualności
O nas
Szkolenia
Formacja
Hospicja
Wolontariat
Historia
Listy hospicyjne
 
Wielkanoc 2020 PDF Drukuj Email


Image
 
„…Bez wątpienia choroba i cierpienie nadal są granicą i próbą dla ludzkiego umysłu. Jednakże w świetle krzyża Chrystusa stają się doświadczeniem sprzyjającym wzrastaniuw wierze oraz cennym narzędziem, które pozwala nam współpracować - w zjednoczeniu z Chrystusem Odkupicielem - w realizacji Bożego zamysłu zbawienia.”
Orędzie Papieża Jana Pawła II na V Światowy Dzień Chorego 1997
 
 
Idąc ku Zmartwychwstaniu,
w tych dniach walki z pandemią
czerpmy siły ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II.
Spokojnych Świąt Wielkanocnych  przeżywanych w łączności choć w oddaleniu ze sobą
życzy
Ks. Kapelan i Zarząd Forum Hospicjów Polskich
 
Listy hospicyjne w 2020 roku PDF Drukuj Email
W zakładce "Listy hospicyjne" znajdują się nowe listy 1/2020,  2/2020,  3/2020,  10/2020, 11/2020. Zapraszamy do przeczytania.
 
Boże Narodzenie 2019 PDF Drukuj Email
Image
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radość Bożego Narodzenia,
z jaką witamy przyjście Zbawiciela,
niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy 
i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra.
Św. Jan Paweł II - z placu Św. Piotra na Watykanie, 25 grudnia 1998 r. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
serdecznie życzenia spokojnych, pełnych pokoju dni świątecznych
oraz wszelkich Łask od Narodzonego Chrystusa
składa
Ksiądz Kapelan i Zarząd
Forum Hospicjów Polskich
 
V Konferencja Medyczna w Narewce - list otwarty PDF Drukuj Email
Dnia 1.06.2019 r. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie zorganizowała V Konferencję Medyczną w Narewce, woj. podlaskie.
Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „ Choroba nieuleczalna i umieranie na wsi. Codzienność hospicjów wiejskich”- uczestnikami konferencji byli praktycy – osoby na co dzień pracujących w hospicjach działających na terenach wiejskich, a także naukowcy zajmujący się tematyką wiejską.
Ważną  częścią konferencji  była debata pod hasłem „Przyszłość hospicjów wiejskich”. Zakończyła się ona sporządzeniem przez uczestników listu otwartego. 

 
Z A P R O S Z E N I E PDF Drukuj Email
Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” zaprasza na warsztaty dla koordynatorów wolontariatu
„Wolontariat w służbie chorym i ich rodzin”

Warsztaty odbędą się w dniach 23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17. Liczba uczestników do 30 osób. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2019 roku mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub faksem 12 641 46 59, można też listownie na adres: Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zakwaterowanie i śniadanie we własnym zakresie.

Na warsztaty zapraszamy również osoby, które są zainteresowane organizacją zespołu wolontariuszy służby chorym w swoim hospicjum. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku stan wolontariatu wskazuje na niewystarczającą liczba wolontariuszy zaangażowanych do opieki w przeciwieństwie do wolontariuszy akcyjnych. W 2017 roku w 81 pozarządowych hospicjach, które przesłały ankiety, wolontariat służący chorym jest prowadzony w 59 hospicjach, w tym w 32 hospicjach stacjonarnych. Nie prowadzi wolontariatu zajmującego się chorym 22 hospicja. Liczba wolontariuszy służących chorym jest bardzo różna od jednego do stu dwudziestu. 
Ruch hospicyjne, który powstały w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Polsce opierał się wyłącznie na posłudze wolontariuszy skupionych przy parafiach. Obecnie działa jeszcze 13 hospicjów na zasadach wolontariatu, w tym tylko 4 ma zarejestrowane podmioty lecznicze. Od kilku lat obserwujemy odradzanie się grup wolontaryjnie służących chorych przy parafiach. Natomiast nie powstają nowe zespoły hospicyjne prowadzone przez podmioty prawne: stowarzyszenia, spółki o podmioty publiczne, rejestrujące swoją działalność leczniczą u wojewody.    
 
Podczas warsztatów będzie prowadzona, między innymi,  kolejna dyskusja nad koniecznością obecności wolontariuszy hospicyjnych w każdym zespole prowadzącym opiekę paliatywną i hospicyjną.  

„Wolontariat w służbie chorym i ich rodzin”
warsztaty dla koordynatorów wolontariatu 
23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17
Zgłoszenia do 10 sierpnia 2019 roku

Ramowy program

piątek 23 sierpnia 2019 r. 

godz. 11.00 – Poznajmy się  - mówią uczestnicy spotkania. 

Sesja I – Obecny stan wolontariatu hospicyjnego
godz. 12.00 – Wolontariat hospicyjny i jego rola. 
godz. 12.30 – Informacja z dyskusji na temat wolontariatu hospicyjnego przeprowadzonej w Warszawie w dniach 26 – 28 lutego 2019 r. przez członków zarządów pozarządowych stowarzyszeń hospicyjnych

godz. 13.00 posiłek 

Sesja II - Organizacja wolontariatu 
godz. 14.00 - Zawiadomienia, kursy, praktyki 
godz. 14.45 - Organizacja posługi
godz. 15.30 - Udział psychologa w podjęciu posługi wolontaryjnej przez kandydata. 
godz. 16.30  - Działania zgodne z prawem

Sesja III cd. Posługa wolontaryjna
godz. 17.00 - Wolontariat posługi chorym – określenie problemów w jego realizacji 
godz. 18.00 – Wolontariat w opiece nad przewlekle chorym i trudności w jego realizacji 

godz. 19.00 – Kolacja i wspólne rozmowy

sobota 24 sierpnia 2019 r.        

Sesja IV – Wolontariat w pracy z rodziną  
godz. 9.00 – Wolontariat - praca z rodziną chorego u kresu życia i chorego przewlekle 
godz. 10.30 - Wolontariat w pracy z osieroconymi.

godz. 12.00 - Msza Św. 

godz. 13.00 - Posiłek 

Sesja V – Inne formy wolontariatu hospicyjnego 
godz. 14.30 – Inne formy wolontariatu hospicyjnego 
godz. 15.30 – Promocja hospicjum i wolontariatu hospicyjnego  

godz. 16.30 – Podsumowanie spotkanie i zakończenie.

 
Warsztaty dla koordynatorów wolontariatu - zapraszamy PDF Drukuj Email
Forum Hospicjów Polskich wraz z TPCH Hospicjum św. Łazarza zaprasza na warsztaty dla koordynatorów wolontariatu. 

Warsztaty odbędą się w dniach 23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17. Liczba uczestników do 30 osób. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2019 roku mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub faksem 12 641 46 59, można też listownie na adres: Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zakwaterowanie i śniadanie we własnym zakresie. Na warsztaty zapraszamy również osoby, które są zainteresowane organizacją zespołu wolontariuszy służby chorym w swoim hospicjum. Program i zaproszenie w zakładce Szkolenia. 
 
Działalność Forum Hospicjów Polskich II półrocze 2019 r. PDF Drukuj Email
W ruchu hospicyjnym od 2015 roku toczy się dyskusja dotycząca pytania czy jesteśmy w stanie objąć większość potrzebujących chorych opieką hospicyjną. Jak zwiększyć dostępność do tej opieki. Jakie problemy występują przy jej spełnianiu.  W tym roku Zarząd FHP zaprosił członków Forum Hospicjów Polskich na zebranie 21 maja 2019 r. do Warszawy, aby wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia a także z Konsultantem Krajowym i Prezesem PTMP omówić sprawę braku dostępu do opieki hospicyjnej dla wielu chorych, przyczyny braku nowych zespołów hospicyjnych, braku lekarzy i pielęgniarek, ale także ludzi chcących się w pełni angażować w organizacje opieki, zaznaczając że minęły lata kiedy lawinowo powstawały zespoły w całej Polsce. 

Na bazie spotkania majowego w Warszawie Walne Zebranie FHP 29 czerwca 2019 r. uznało, że konieczna jest dyskusja i przyjęcie nowych rozwiązań dotyczących kontraktowania opieki hospicyjnej w tym Poradni Medycyny Paliatywnej i  nowego określenia punktacji dodatkowej. 

Zarząd realizując ustalenia z powyższych zebrań opracuje harmonogram kilku spotkań odbywanych w 2019 i 2020 roku w szerokim gronie przedstawicieli Hospicjów pozarządowych, zespołów paliatywnych publicznych i prywatnych oraz konsultantów medycyny i opieki paliatywnej i duszpasterzy chorych. Dyskusja będzie dotyczyła: definicji OPiH, kontraktowania i finansowania opieki paliatywnej i hospicyjnej, modelu Poradni Medycyny Paliatywnej, działań nad powstawaniem nowych hospicjów i innych problemów realizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej. Celem dyskusji jest wypracowanie wniosków i propozycji odnośnie modelu sprawowania opieki paliatywnej hospicyjnej oraz wolontariatu hospicyjnego. 
 
Gratulacje PDF Drukuj Email
W ostatnich dwóch miesiącach kolejne Hospicja przeżywały swoje jubileusze oraz zakończenie budowy stacjonarnych Hospicjów. 
 
• 18 maj - Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Matki Teresy w Zabrzu obchodziło 25 - lecie 
• 24 maj - Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego obchodziło 20 – lecie. 
• 12 czerwiec Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie uroczyście otworzyło budowane przez wiele lat Hospicjum Stacjonarne. 
• 1 lipca - Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach otworzyło budowane od kilku lat Hospicjum Stacjonarne. 

Hospicja zjednoczone w realizacji idei hospicyjnej składają Hospicjantom o Gorących Sercach, ofiarowujących dłonie do opieki nad człowiekiem, będącym u kresu życia,  najgorętsze życzenia Bożego Błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności. Otwarcie stacjonarnego hospicjum jest zawsze wielkim przeżyciem dla Zespołu, który wypełnił przyjęte przez członków i przyjaciół marzenie o stworzeniu domu dla chorych samotnych, bez rodzin lub potrzebujących profesjonalnej całodobowej opieki medycznej. Życzymy wspaniałych ludzi do realizacji idei hospicyjnej w nowo powstałych siedzibach. 

 
Wielkanoc 2019 PDF Drukuj Email
W okresie Wielkanocy 
Zmartwychwstały Chrystus umacnia w nas prawdę, 
że nie umieramy ale żyjemy 
i wzmacnia nas w spełnianiu hospicyjnego dzieła
i naszą ufność, że zawsze jest z nami w służbie człowiekowi nieuleczalnie choremu, zdążającemu na spotkanie Pana.    

Najlepsze życzenia pełnych pokoju i radości dni w czas świętowania życzy 
Zarząd Forum Hospicjów Polskich 
 
Image 
  
Wielkanoc 2019
 
Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej PDF Drukuj Email
13 października 2018 r.
Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej

W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Tematem tegorocznych obchodów jest „Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia”.
 
Celem obchodzonego co roku dnia jest: 
• podzielenie się naszą wspólną wizją, odnośnie zwiększenia dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie, 
• podniesienie świadomości i zrozumienia potrzeb - medycznych, społecznych, praktycznych, duchowych - osób żyjących z chorobą ograniczającą życie i ich rodzin, 
• zebranie funduszy na wsparcie i rozwój usług opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie. 

Kluczowym działaniem w tegorocznej kampanii Światowego Hospicjum i Dni Opieki Paliatywnej jest wezwanie rządów do wysłuchania osób potrzebujących opieki paliatywnej lub uzyskania dostępu do opieki paliatywnej oraz do wspierania włączenia podstawowego pakietu opieki paliatywnej we wszystkie krajowe programy zdrowotne. 

W tym roku obchodzimy stulecie Dame Cicely Saunders, założycielki Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i twórczyni nowoczesnego ruchu hospicyjnego. 
W stworzonym przez nią pierwszym w świecie hospicjum obowiązuje zapisana przez Nią zasada: 
„Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, nie tylko by pomóc ci spokojnie umrzeć, ale też żyć aż do samej śmierci. Istotą hospicjum jest ŻYCIE, jak wszystko, co ludzie mogą zrobić i czym mogą się dzielić w ostatnim okresie swego życia, które może okazać się najważniejszym okresem.”

Opieka nad terminalnie chorym rozpoczęta po raz pierwszy w Polsce w 1972 roku w Zespole Synodalnym Kościoła Arki Pana w Krakowie Nowej Hucie trwa do dnia dzisiejszego. Grupa parafialna, zawiązana podczas budowy kościoła, w skład której wchodzili także lekarze i pielęgniarki  postanowiła bezinteresownie służyć nieuleczalnie chorym na raka w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie, a także podjęła inicjatywę wybudowania domu hospicyjnego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nikt nie wyobrażał sobie jak wiele jeszcze można ofiarować odchodzącemu człowiekowi. W 1981 roku parafialny zespół postanowił powołać stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane 29 września 1981 roku pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Towarzystwo było pierwszym stowarzyszeniem hospicyjnym w Polsce. Następny Zespół Hospicyjny Hospicjum Pallotinum powstał w Gdańsku w 1983 roku z inicjatywy Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC i prof. Joanny Muszkowskiej – Penson. Kolejne tworzone były przez lekarzy i pielęgniarki oraz osoby innych zawodów w Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Szczecinie, Zielonej Górze, Gdyni, Lublinie, Płocku i innych miastach Polski. Wolontaryjny ruch niósł pomoc chorym i ich rodzinom ale również mówił  społeczeństwu o sensie hospicyjnej służby, o tym że opieka nad chorym to nie tylko profesjonalna opieka medyczna, ale również opieka duchowa i ofiarowana obecność oraz zapewnienie o towarzyszeniu choremu do końca jego dni. To wsparcie dane rodzinie, która już od momentu nieubłagalnej diagnozy zaczyna przeżywać myśl o rozstaniu nie tylko w czasie choroby bliskiej osoby, ale także w okresie żałoby.
 
Lata 1990 – 1999 cechuje bardzo intensywny rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce. 
Liczba podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną i hospicyjną w poszczególnych sektorach

publiczny prywatny pozarządowy suma
1989 r. 1 - 15 16
2000 r. 94 - 80 174
2006 r. 41 30 131 202
2018 r. 90 266 132 488*
* jeden podmiot prowadzi kilka zakładów opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych miejscowościach – liczba zespołów realizujących opiekę wynosi ponad 500.  

W hospicjach pozarządowych ważną rolę pełni wolontariat, który daje obecność i towarzyszenie. Niesie pomoc człowiekowi ciężko choremu, by mógł godnie żyć do naturalnej śmierci. Wolontariat wspiera również rodziny w trudnym okresie odchodzenia bliskiej im osoby oraz w czasie żałoby. Wolontariusz działa w ramach zespołu opiekującego się chorym. Udział wolontariatu jest istotnym elementem opieki hospicyjno – paliatywnej.
 
Wolontariusz odpowiednio przeszkolony pełni następujące zadania:
• udzielanie pomocy przystosowanej do szczególnych potrzeb ciężko chorego oraz towarzyszenie mu podczas choroby do naturalnej śmierci,
• udzielanie pomocy rodzinom osób chorych w sprawowaniu opieki podczas choroby,
• wspieranie rodzin chorych w okresie osierocenia,
• propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, znajdującymi się w końcowym okresie życia,
• budzenie poczucia solidarności wśród społeczeństwa z osobami będącymi u kresu życia i przywracanie kultury obcowania z chorobą i śmiercią,
• czestniczenie w innych działalnościach prowadzonych przez hospicjum czy zakład opieki hospicyjno – paliatywnej. 

Z badań prowadzonych przez Forum Hospicjów Polskich na podstawie przesłanej przez 81 pozarządowych hospicjów ankiety wolontariat służący chorym jest prowadzony w 59 badanych hospicjach w tym w 32 hospicjach stacjonarnych. Nie prowadzi wolontariatu zajmującego się chorym 22 hospicja. Liczba wolontariuszy służących chorym jest bardzo różna od jednego do stu dwudziestu. W sumie w 2017 służyło w 59 hospicjach 1130 wolontariuszy.     
Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC), Światowy Sojusz Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (WHPCA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (IAHPC) działając wspólnie na rzecz wsparcia, uznania, promocji i rozwoju wolontariatu w opiece paliatywnej i hospicyjnej ogłosiły w 2018 roku „Kartę Madrycką Wolontariatu w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej EAPC” i postanowiły ją wdrożyć  (Palliative Medicine in Practice 2018; 12, 2, 129-130). 

Celem propagowania karty jest:
• Promowanie rozwoju wolontariatu dla pacjentów, ich rodzin oraz całego środowiska opieki paliatywnej i hospicyjnej.
• Postrzeganie wolontariatu jako trzeciej formy wsparcia, obok opieki profesjonalnej i sprawowanej przez członków rodziny, przy uwzględnieniu jego szczególnego charakteru, pozycji i wartości.
• Promowanie badań naukowych i modeli najlepszych praktyk w zakresie rekrutacji, zarządzania, wspierania, integracji, szkolenia i pozyskiwania wolontariuszy.

Hospicja pozarządowe niosą pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną. Starają się również przywracać śmierci godność w świadomości społecznej, kształtować właściwą postawę wobec choroby i śmierci wśród rodzin oraz budować relacje międzyludzkie oparte na solidarności i odpowiedzialności za innych, a także propagować bardziej refleksyjne spojrzenie na życie. Nadal jednak są ludzie, którzy nie mogą skorzystać z tej opieki.
 
Leczenie bólu i opieka paliatywna są obecnie dziedziną medycyny wykładaną w uniwersytetach medycznych. Zakłady medycyny paliatywnej prowadzą badania naukowe, a także kształcą lekarzy specjalistów z medycyny paliatywnej  i pielęgniarki specjalistki z opieki paliatywnej. 
Wypełnianie misji hospicyjnej jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Bez dodatkowych środków finansowych, bez wolontariuszy wspierających działalność personelu medycznego hospicja nie mogłyby w pełni pomagać chorym i ich rodzinom. 
Jednakże obecnie rodzą się zagrożenia, że nowe hospicja pozarządowe nie będą powstawały.  Są nimi: stała zmiana przepisów, brak personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek -, brak środków finansowych. Idea hospicyjna wszechstronnej troski o chorego może przestać być realizowana. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 57
 
 
© Forum Hospicjów Polskich
31-831 Kraków, ul. Fatimska 17