Menu witryny
Start
Aktualności
O nas
Szkolenia
Formacja
Hospicja
Wolontariat
Historia
Listy hospicyjne
 
ZAPROSZENIE NA KONFERNCJĘ, 4-5 listopada 2022 PDF Drukuj Email

Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie gorąco zaprasza na Konferencję „Wkład Jana Pawła II w rozwój opieki hospicyjnej w Polsce”, podczas której w piątek 4 listopada odbędą się cztery warsztaty,w tym jeden dla księży kapelanów chorych:

godz. 16.40 – Wprowadzenie do sesji warsztatowej  ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ „Cierpienie… Zabić, uśmierzyć czy ofiarować”

Warsztat I - Lekarze hospicyjni rozmawiają o uporczywej terapii i trudnościach w wspieraniu rodzin chorych - prowadzenie dr Iwona Sitarska, dr Anna Węglarz
Warsztat II – Dobrostan chorego – czy zespół hospicyjny jeszcze istnieje – prowadzenie: mgr Łucja Bartoszewska, mgr Katarzyna Muzykiewicz
Warsztat III – Kapelan w służbie chorym - prowadzenie: ks. dr Wojciech Bartoszek,  ks. Adam Trzaska
Warsztat IV – Zadania wolontariatu hospicyjnego – prowadzenie: dr Anna Byrczek, mgr Bożena Jelińska

a w sobotę 5 listopada 4 wykłady:

Jan Paweł II – dar dla ludzi chorych i starszych – ks. dr hab. Grzegorz Godawa. prof. UPJPII
godz. 10.00 – Formy pomocy społecznej osobom starszym i jej rodzinie – dr Katarzyna Wojtanowicz, UPJPII
godz. 10.40 - Bioetyczny aspekt umierania – ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
godz. 11.10 – Współczesny samarytanin,  dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
godz. 11.40  – Wolontariat hospicyjny – dlaczego zamiera? dr Jolanta Stokłosa

Zgłoszenia na konferencję pod adresem mailowym: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , do godz. 12.00 dn. 3 listopada 2022 r.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Nocleg w własnym zakresie.

Pobierz program konferencji

 
Wielkanoc 2022 PDF Drukuj Email

Image

„Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8)”
Duc in altum ! Te słowa wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość,
całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość.

Jan Paweł II List Apostolski Novo Millennio Ineunte


Niech czas Świat Wielkiej Nocy będzie pełen spokojnej radości. Wielu Łask od Zmartwychwstałego Pana, pozwalających nam z  nadzieją patrzeć na dalsze prowadzenie opieki dla Tych co odchodzą przed nami, w stałym dialogu i z otwartymi relacjami w toczonych przez dyskusjach o przyszłości ruchu hospicyjnego

życzy
Zarząd Forum Hospicjów Polskich
Wielkanoc 2022

 
BOŻE NARODZENIE 2021 PDF Drukuj Email

W dniu w którym przeżywamy tajemnicę narodzenia Bożego Syna,
życzę moim rodakom w kraju i na świecie
obfitości Bożych darów: radości i pokoju,
nadziei w trudnościach i miłości w codziennym życiu.
Nowo narodzony Chrystus nich błogosławi wszystkim !
Jan Paweł II - Bożonarodzeniowe orędzie „Ubi et Orbi” 2002


Image

W ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia przyjmijmy do serc naszych życzenia Ojca Świętego, wypowiedziane dwadzieścia lat temu. Niech będą z nami i naszymi bliskimi w dniach radości, ale też zadumy o tych, którzy wymagają naszej troski, dla których ofiarujemy nasze myśli, modlitwy, ręce i dary. Dziękując za to wspólne zjednoczone działanie bądźmy razem w trudne miesiące pandemii.

Zarząd
Forum Hospicjów Polskich

Boże Narodzenie 2021

 
Wielkanoc 2021 PDF Drukuj Email
Image 
 
Niech orędzie o Bożym miłosierdziu 
zawsze znajduje odbicie 
w dziełach miłosierdzia ludzi.
Pracować z pasją by pomóc pacjentowi w każdej sytuacji, 
znaczy mieć świadomość niezbywalnej godności 
każdego człowieka … 
Jan Paweł II 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
które zawsze przynaglają nas do refleksji nad sensem choroby, śmierci i życia,
zjednoczeni w dziele miłosierdzia jakim jest opieka hospicyjna,
pełni nieustającej wiary, że powszednie troski nie przysłonią zadania,
pozostawionego przez św. Jana Pawła II,
trwając w zaufaniu, że Zmartwychwstały Chrystus 
będzie z nami w przezwyciężaniu obecnych trudności,
życzymy spokojnego i radosnego świętowania

Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Księdzem Kapelanem 

Wielkanoc 2021

 
Boże Narodzenie 2020 PDF Drukuj Email

Image

W świąteczny czas radujmy się,
że Bóg się rodzi i Nowy Rok nadchodzi.
Trwajmy w zawierzeniu,
że w 2021 roku będziemy mogli już nie pozostawać ze sobą on-line,
ale spotkamy się znów w realu.

Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia Wszystkim, zjednoczonym w służbie dla człowieka potrzebującego solidarnej troski i medycznej pomocy

składa
Zarząd Forum Hospicjów Polskich
 

 
DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI HOSPICYJNEJ ORAZ PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM PDF Drukuj Email

FORUM HOSPICJÓW POLSKICH
z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 17, tel/fax 012 641 46 59,
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , www.forumhospicjum.pl



Do wszystkich członków społeczności hospicyjnej oraz przyjaciół hospicjum,

    Zarząd Forum Hospicjów Polskich, związek skupiający pozarządowe hospicyjne stowarzyszenia i fundacje pragnie wyrazić swój wielki niepokój z wydarzeń mających obecnie miejsce, których celem jest negacja wielkości Jana Pawła II jako człowieka a także jego Pontyfikatu.  Jan Paweł II był u początku zrodzenia się myśli o polskim hospicjum. W dniu poświęcenia kościoła Arki Pana w Nowej Hucie usłyszał od wiernych, że koło nowej świątyni pragną wybudować hospicjum. Podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny kierował słowa do chorych, pracowników i wolontariuszy zespołów hospicyjnych między innymi w 1987 roku w Gdańsku, w 1999 roku w Krakowie. Uczył nas ludzi Hospicjum szacunku dla życia. Kierował do nas wezwanie, abyśmy umieli patrzeć oczyma wiary na wzniosłą i tajemniczą wartość, jaką jest życie. Prosił nas o to, że gdy widzimy człowieka chorego cierpiącego na progu śmierci byli otwarci na spotkanie z nim i spełnienie prośby o obecność, o solidarność i o wsparcie w godzinie próby, o pomoc w zachowaniu nadziei, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą (Evangelium vitae). W wielu kaplicach hospicjów stacjonarnych znajdują się relikwie św. Jana Pawła II. Wielu pracowników i wolontariuszy polskich hospicjów nadal czerpie siły do służby chorym, przeżywającym ostatnie tygodnie swojego ziemskiego życia i ich rodzinom, żyjącym z myślą o nieuchronnym odejściu bliskich ich sercu.


    W czasie obecnego stanu epidemii hospicja zawierzyły Bogu swoją służbę chorym, przez Jego wstawiennictwo. Do ludzi hospicjum z całego świata zgromadzonych w listopadzie 2004 roku w Watykanie na Konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia poświęconej leczeniu paliatywnemu zwracał się w swoim przemówieniu: „…Medycyna zawsze służy życiu. Również wtedy, kiedy uświadamia sobie, że nie może zwalczyć poważnej patologii, wykorzystując swoje możliwości, by ulżyć cierpieniu. Pracować z pasją, by pomóc pacjentowi w każdej sytuacji, znaczy mieć świadomość niezbywalnej godności każdego człowieka, również w ekstremalnych warunkach końcowego stadium życia. …Miłość bliźniego, wymownie przedstawiona przez Jezusa w przypowieści o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 29 nn.), pozwala uznać godność każdej osoby, również wtedy, gdy na skutek choroby jej życie stało się uciążliwe. Cierpienie, starość, stan nieświadomości oraz bliskość śmierci nie pomniejszają niezbywalnej godności osoby, stworzonej na obraz Boży.”


    Prosimy wszystkich członków społeczności hospicyjnej oraz przyjaciół hospicjum, by bronili dobrego imienia Jana Pawła II,  przekazując młodym hospicjantom naukę o sensie choroby, śmierci i życia, którą przez całe swoje życie głosił do nas i nam pozostawił.

                                                          Zarząd Forum Hospicjów Polskich                            
30 listopad 2020 r.




 
ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE PDF Drukuj Email

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”

 

ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE

w dniach 5 - 9 października 2020 r.

 

W drugim tygodniu października na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, którego celem jest

  • Zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenie dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie.
  • Zwiększenie wiedzy o potrzebach opieki medycznej, duchowej i społecznej dla chorych będących u kresu życia i o pomocy dla ich bliskich
  • Zbieranie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej.

 

W bieżącym roku od 5 – 11 października ludzie z całego świata, którzy zostali dotknięci chorobą ograniczającą życie oraz ich bliscy oraz zespoły hospicyjne, dzięki pomocy mediów i Internetu,  pragną przekazać rządzącym i społeczeństwu jak ważna jest opieka paliatywna i hospicyjna, jak ważne jest holistyczne podejście do problemów, na jakie napotyka odchodzący od nas człowiek a także jego rodzina. Zwłaszcza teraz w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka przy końcu życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

 

W Polsce działa ponad 500 podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną i hospicyjną, w tym 132 pozarządowe stowarzyszenia hospicyjne.

W okresie zbliżającego się końca życia zespoły hospicyjne, w skład których wchodzą lekarze pielęgniarki kapelan, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni i wolontariusze, niosą pomoc głównie chorym na raka. Ponad 90% pacjentów Hospicjów Stacjonarnych, Hospicjów Domowych i Poradni Medycyny Paliatywnej to chorzy na choroby nowotworowe. Opieka ofiarowywana choremu to nie tylko profesjonalna opieka medyczna ale także towarzyszenie, aby człowiek umierający nie był sam.

Hospicja pozarządowe świeckie i kościelne borykają się obecnie z problemami takimi jak:

  • brak lekarzy i pielęgniarek,
  • brak funduszy.  

Hospicja pozarządowe finansują opiekę w 60 – 80 % z kontraktów z NFZ oraz ze zbiórek publicznych, przekazywanego 1% podatku dochodowego i darowizn od członków i przyjaciół. Są też Hospicja, których działalność nie jest finansowana z kontraktu z NFZ ale ze wsparcia przez dobrodziei i darczyńców.

 

Ze względu na obejmowanie chorego całościową opieką medyczną, duchową, socjalną oraz zapewnianie pomocy i wsparcia chorym i rodzinom przez wolontariuszy, zapewniając całodobową dostępności do opieki domowej i stacjonarnej przez lekarza i pielęgniarki, a także niosąc pomocy rodzinom w żałobie, hospicja pozarządowe bezustannie czynią starania o pozyskanie dodatkowych środków. W dobie panowania pandemii hospicja mają zdecydowanie mniejsze możliwości w pozyskaniu dodatkowych środków. Prowadzenie opieki hospicyjnej jest poważnie zagrożone. Potrzebna jest pomoc zarówno władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych jak i całego, przychylnego przecież hospicjom z natury rzeczy, społeczeństwa.      

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna to NIE TYLKO nasza troska

Tylko razem możemy zatroszczyć się o Tych

co odchodzą przed nami

 

Image

 

 

Tylko razem będziemy mogli nadal dawać poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną opiekę w ostatnich tygodniach i dniach odchodzenia  naszych bliskich. 

Hospicja można wspomóc poprzez:

1) współpracę lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w spełnianiu opieki Hospicjum Domowego;  

2) przekazanie darowizny poprzez

  • wpłaty na konto
  • korzystając ze strony www

3). zorganizowanie zbiórki wśród swoich znajomych, na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej,  

3) przeprowadzeniu w swojej firmie, urzędzie, szkole  czy organizacji dnia hospicjum wśród współpracowników, uczniów, członków, czy przyjaciół;

4) wysłanie do rodziny, przyjaciół i znajomych prośby o pomoc dla Hospicjum;

5). wspierania starań Hospicjów o zmianę wyceny opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Ruch hospicyjny powstał w 1981 roku w Polsce jako sprzeciw lekarzy i pielęgniarek oraz ludzi innych zawodów wobec braku odpowiedniej opieki dla chorego na raka, cierpiącego nieuśmierzony ból i inne objawy, bezradności rodziny oraz często samotnej śmierci bez towarzyszenia przyjaznego człowieka. Ruch rozwijał się przez czterdzieści lat bardzo prężnie. Opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny, otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, są studia z psychoonkologii, działa Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, został powołany pełnomocnik ds. opieki paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy.

Niestety Hospicja obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Istnieje obawa, że wiosną hospicja pozarządowe będą zastanawiały się czy są w stanie dalej działać.

Tylko dzięki pomocy społeczeństwa można powstrzymać odpowiedź „TAK” na pytanie „czy może nadeszła pora zamknąć działalność !”      

W tygodniu Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej ludzie Hospicjów proszą o finansowe wspieranie opieki hospicyjnej tak bardzo potrzebnej dla umierających.    


 

 
Wielkanoc 2020 PDF Drukuj Email


Image
 
„…Bez wątpienia choroba i cierpienie nadal są granicą i próbą dla ludzkiego umysłu. Jednakże w świetle krzyża Chrystusa stają się doświadczeniem sprzyjającym wzrastaniuw wierze oraz cennym narzędziem, które pozwala nam współpracować - w zjednoczeniu z Chrystusem Odkupicielem - w realizacji Bożego zamysłu zbawienia.”
Orędzie Papieża Jana Pawła II na V Światowy Dzień Chorego 1997
 
 
Idąc ku Zmartwychwstaniu,
w tych dniach walki z pandemią
czerpmy siły ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II.
Spokojnych Świąt Wielkanocnych  przeżywanych w łączności choć w oddaleniu ze sobą
życzy
Ks. Kapelan i Zarząd Forum Hospicjów Polskich
 
Listy hospicyjne w 2020 roku PDF Drukuj Email
W zakładce "Listy hospicyjne" znajdują się nowe listy 1/2020,  2/2020,  3/2020,  10/2020, 11/2020. Zapraszamy do przeczytania.
 
Boże Narodzenie 2019 PDF Drukuj Email
Image
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radość Bożego Narodzenia,
z jaką witamy przyjście Zbawiciela,
niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy 
i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra.
Św. Jan Paweł II - z placu Św. Piotra na Watykanie, 25 grudnia 1998 r. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
serdecznie życzenia spokojnych, pełnych pokoju dni świątecznych
oraz wszelkich Łask od Narodzonego Chrystusa
składa
Ksiądz Kapelan i Zarząd
Forum Hospicjów Polskich
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 64
 
 
© Forum Hospicjów Polskich
31-831 Kraków, ul. Fatimska 17