Menu witryny
Start
Aktualności
O nas
Szkolenia
Formacja
Hospicja
Wolontariat
Historia
Listy hospicyjne
 
Licheń 2013 PDF Drukuj Email
Spotkanie Szkoleniowo – Formacyjne w Licheniu, 15 – 17 listopada 2013 r. - pobierz program
 
Zjazd Ruchu Hospicyjnego PDF Drukuj Email

W dniach 8-9 czerwca 2013 r. odbędzie się w Krakowie Zjazd Ruchu Hospicyjnego. Przedstawiciele z 43 pozarządowych hospicjów będą obradowali na temat opieki hospicyjnej i dalszego programu działania Forum Hospicjów Polskich. Spotkanie odbędzie się w krakowskich Sanktuariach - Miłosierdzia Bożego oraz bł. Jana Pawła II, a także w Hospicjum św. Łazarza.

Patronat honorowy nad Zjazdem objął Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.

„RUCH HOSPICYJNY W PODZIĘCE JANOWI PAWŁOWI II”
8-9 CZERWCA 2013 r. KRAKÓW
Spotkanie w Roku Wiary z okazji „Dnia Evangelium Vitae”
obchodzonego 16 czerwca 2013
Organizatorzy: Forum Hospicjów Polskich, TPCH Hospicjum im. św. Łazarza

Program zjazdu - do popbrania

 
Wielkanoc 2014 PDF Drukuj Email
Serdeczne Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim zaangażowanym w hospicyjne dzieło pomocy dla tych, którzy podążają przed nami ku Zmartwychwstałemu.

składa

Zarząd
Forum Hospicjów Polskich
 
Opłatek Ruchu Hospicyjnego PDF Drukuj Email

Z serdecznością przekazujemy zaproszenie na tradycyjny OPŁATEK RUCHU HOSPICYJNEGO, organizowany przez Ks. Marka Kujawski wraz z Wspólnotą Hospicjum Królowej Apostołów:  

Z wielką radością Wspólnota Hospicyjnych Wolontariuszy z HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w Radomiu, zaprasza Hospicjantów na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w Radomiu w sobotę 5 stycznia Roku Pańskiego 2013 r. w godz. 11.00 – 15.00 przy ul.Kolejowej 22 (internat Szkoły Specjalnej -  150m  od wyjścia z dworca PKP w kierunku oś.Ustronie wysokimi schodami).

w programie:

 • rozmowy Przyjaciół
 • słowo gospodarzy
 • Msza św. koncelebrowana - OPŁATEK
 • uroczysty WIGILIJNY Posiłek.
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • rozesłanie do całorocznej posługi


W imieniu gospodarzy  

ks.Marek Kujawski SAC duszpasterz hospicjum

Ufamy, że każdy z nas znajdzie czas aby przyjechać do Radomia. Czekamy z dobrym słowem i otwartymi sercami.

Do Siego Roku
Zarząd Forum Hospicjów Polskich  

 
Zapraszamy do przeczytania PDF Drukuj Email
LIST HOSPICYJNY 34/2012 - do pobrania

LIST HOSPICYJNY 33/2012 - do pobrania
 
Spotkanie w Licheniu PDF Drukuj Email
Ks. Andrzej Dziedziul wraz z Zarządem Forum Hospicjów Polskich zapraszają wszystkich ludzi hospicjum – wolontariuszy i pracowników na kolejne dni szkoleniowo – formacyjne do Lichenia 26 – 28 października 2012 r. Program był przedstawiony w Liście Hospicyjnym nr 26 i 27. Jego rozwinięta forma, zawierająca prezentowane zagadnienia oraz karta zgłoszenia znajdują się w zakładce „formacja” oraz w linkach poniżej Gorąco zapraszamy Wszystkich, w tym prezesów i członków Zarządów oraz dyrektorów podmiotów leczniczych. W Licheniu będzie także czas wymianę doświadczeń związanych z obowiązująca ustawą o działalności leczniczej. Zapraszamy hospicja, które powstały niedawno, w piątkowy wieczór jest czas na zaprezentowanie swojej działalności. 
 
Zapraszamy do przeczytania PDF Drukuj Email

LIST HOSPICYJNY 28/2012 - do pobrania

LIST HOSPICYJNY 27/2012 - do pobrania

 
10 rocznica śmierci Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC PDF Drukuj Email
11 września 2002 roku zmarł Ks. Eugeniusz Dutkiewicz - twórca Hospicjum Pallotinum (1983 r.) i Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego (1991 r.), pierwszy prezes Forum (1991 – 1993 r.)  i jego członek honorowy, w ostatniej kadencji od 2000 roku do chwili przedwczesnej śmierci wiceprezes. Założyciel wielu polskich hospicjów.  W latach 1987 – 2002 duszpasterz ds. Hospicjum powołany przez Konferencję Episkopatu Polski. W latach 1993 - 1997 wiceprezes Krajowej Rady ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, powołanej przez Ministra Zdrowia, a w kadencji 1997 – 2000 członek Rady. Wydawca w latach 1988 – 1990 pisma HOSPICJUM, a od 1991 – 1994 pisma Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego „Gościna Serca”. Od 1999 do chwili przedwczesnej śmierci - członek Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Więcej w zakładce „formacja”.
 
Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia PDF Drukuj Email
W dniu 2 marca 2012 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, w której zostaliśmy poinformowani, że podjęte zostały prace nad nowelizacją ustawy i że obecnie analizowane są zgłaszane w tej sprawie wystąpienia w celu wypracowania stosownych regulacji prawnych, także z uwzględnieniem argumentów zgłaszanych przez organizacje pożytku publicznego.
 
Nowa ustawa a działalność hospicjów PDF Drukuj Email
Zagrożenia dla działalności hospicjów po wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Nowe regulacje uniemożliwią po 1 lipca 2012 r. (ostateczny termin na dokonanie zmian) działalność wielu z 150 stowarzyszeń i podmiotów kościelnych prowadzących hospicja oraz 350 placówek Caritasu zajmujących się chorymi przewlekle i dziećmi niepełnosprawnymi, a także takich organizacji jak „Lekarze Nadziei”. Aby tego uniknąć, potrzebna jest jak najszybsza nowelizacja trzech artykułów ustawy:
 1. Art. 2, ust 1. p. 8 mówią o tym, że działalność leczniczą stowarzyszenia, fundacje i podmioty kościelne prowadzą w przedsiębiorstwach, zgodnie z przywołaną w ustawie definicją z Kodeksu Cywilnego Art. 551. Według definicji przedsiębiorstwo jest zespołaem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Definicja ta nie mówi, że stowarzyszenia i fundacje i osoby kościelne mają być przedsiębiorcami. Ustawa powoduje nie mogą one prowadzić działalności uczeniej tak jak dotychczas w  działalności statutowej nieodpłatnej czy odpłatnej a jedynie w formie działalności gospodarczej, czyli muszą ją wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Art. 16 ust. 1 ustawy, który mówi wyraźnie o tym, że działalność lecznicza przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, jakimi po 15 kwietnia 2011 roku stały się stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne, w tym Caritas, w zakresie prowadzonej przez nie działalności leczniczej, jest działalnością gospodarczą, a tym samym nie dopuszcza innej działalności w ochronie i promocji zdrowia.
 3. Art. 106 ust 3, p. 1 c, który obliguje stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne jako podmioty lecznicze do podania w prowadzonej przez wojewodę księdze rejestrowej podmiotów leczniczych bliżej nieokreślonego numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.


Propozycje zmian tych trzech artykułów ustawy zostały wypracowane przez Forum Hospicjów Polskich wraz z Duszpasterzem Forum Ks. Andrzejem Dziedziulem, dzięki współpracy z prawnikami dwóch kancelarii:    
- Spółki Prawniczej r. pr. adw. prof. Hubert Izdebski I & Z Adw. Jerzy Kaczorek  
  spółka cywilna   R. pr. Jan Zieliński w Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r., prawników Uniwersytetu Warszawskiego

- Kancelarii Adwokackiej, Adw.Ignacy Chwesiuk w Lublinie z dnia 20 stycznia 2012r
  przy udziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

- Biura Prawno-Legislacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z kierownikiem dr Ryszardem Tupinem
  a także prawników wspierających swoja wiedzą poszczególne hospicja.  

Twórcy opinii prawnych udzielili pozwolenia na wszechstronne wykorzystanie ich głosu w dyskusjach.  

W poniedziałek 20 lutego 2012 roku Forum Hospicjów Polskich przesłało propozycje zmian w ustawie, z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej do Ministra Zdrowia i do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do wiadomości Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prośbę o poparcie starań o dokonanie zmian w ustawie do Zespołu ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej powołanego przez Ministra Zdrowia,

Jeżeli nowelizacja ustawy zostanie dokonana do 30 czerwca 2012 r. – hospicja będą mogły działać tak jak działają dotychczas.

Jeżeli do zmian nie dojdzie to wtedy:

 • Stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne będą zmuszone prowadzić działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej, czyli nie  będą mogły przekazywać na opiekę hospicyjną świadczoną przez lekarzy i pielęgniarki środków z 1%, a otrzymane na nią darowizny księgowane jako przychody będą musiały być opodatkowane,
 • stowarzyszenia i fundacje oraz osoby kościelne będą nadal starały się pozyskać fundusze z 1%, aby dzięki niemu można było prowadzić działalność na rzecz chorych ale tylko w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, edukacyjnej, opieki nad rodzinami i osobami osieroconymi,  
 • sparaliżowana zostanie działalność hospicjów i innych placówek pozarządowych, świadczących usługi lecznicze, wiele z 150 hospicjów zlikwiduje opiekę hospicyjną zaprzestając bezpłatnej pomocy medycznej chorym w ostatnim okresie życia, a zwłaszcza nieubezpieczonym i bezdomnym, których liczba pod opieką hospicyjną z roku na rok wzrasta.
 • w Polsce zostanie w majestacie prawa uniemożliwiona wszelka działalność charytatywna i non-profit w opiece zdrowotnej, innymi słowy to likwidacja organizacji pozarządowych w dziedzinie prozdrowotnej
 • spowoduje to także dalsze uprzedmiotowienie osób chorych i zupełne zepchniecie ich na margines życia społecznego

Dlaczego hospicja nie mogą prowadzić opieki hospicyjnej jako gospodarczej:
 1. Opieka hospicyjna, która od 30 lat pozwala ofiarowywać wszechstronną pomoc osobom w ostatnim okresie życia według zasad określonych w idei hospicyjnej jest opieką bezpłatną i obejmowani są nią wszyscy, którzy wymagają tej opieki: ci którzy mają ubezpieczenie zdrowotne i ci bez ubezpieczeń zdrowotnych, bezdomni i samotni, w liczbie zawsze większej niż wynika to z podpisanego kontraktu z NFZ. Dlatego też potrzebne są dodatkowe środki finansowe, które hospicja otrzymują od ludzi dobrej woli i z odpisów podatkowych 1%.
 2. Jako organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego prowadzące dotychczas opiekę paliatywną i hospicyjną jako zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)  stowarzyszenia i fundacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej jako działalności głównej. Oświadczenia o tym, że działalność gospodarcza ma bardzo niewielki wymiar składają  członkowie zarządów organizacji pozarządowych posiadających status OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszyscy ufamy, że do 30 czerwca 2012 roku uda się zakończyć proces legislacyjny. W przeciwnym razie chorzy mogą zostać pozbawieni niesionej przez hospicja profesjonalnej opieki medycznej.

Jolanta Stokłosa
Forum Hospicjów Polskich
601 739 344
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 61
 
 
© Forum Hospicjów Polskich
31-831 Kraków, ul. Fatimska 17