Menu witryny
Start
Aktualności
O nas
Szkolenia
Formacja
Hospicja
Wolontariat
Historia
Listy hospicyjne
 
10 rocznica śmierci Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC PDF Drukuj Email
11 września 2002 roku zmarł Ks. Eugeniusz Dutkiewicz - twórca Hospicjum Pallotinum (1983 r.) i Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego (1991 r.), pierwszy prezes Forum (1991 – 1993 r.)  i jego członek honorowy, w ostatniej kadencji od 2000 roku do chwili przedwczesnej śmierci wiceprezes. Założyciel wielu polskich hospicjów.  W latach 1987 – 2002 duszpasterz ds. Hospicjum powołany przez Konferencję Episkopatu Polski. W latach 1993 - 1997 wiceprezes Krajowej Rady ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, powołanej przez Ministra Zdrowia, a w kadencji 1997 – 2000 członek Rady. Wydawca w latach 1988 – 1990 pisma HOSPICJUM, a od 1991 – 1994 pisma Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego „Gościna Serca”. Od 1999 do chwili przedwczesnej śmierci - członek Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Więcej w zakładce „formacja”.
 
Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia PDF Drukuj Email
W dniu 2 marca 2012 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, w której zostaliśmy poinformowani, że podjęte zostały prace nad nowelizacją ustawy i że obecnie analizowane są zgłaszane w tej sprawie wystąpienia w celu wypracowania stosownych regulacji prawnych, także z uwzględnieniem argumentów zgłaszanych przez organizacje pożytku publicznego.
 
Nowa ustawa a działalność hospicjów PDF Drukuj Email
Zagrożenia dla działalności hospicjów po wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Nowe regulacje uniemożliwią po 1 lipca 2012 r. (ostateczny termin na dokonanie zmian) działalność wielu z 150 stowarzyszeń i podmiotów kościelnych prowadzących hospicja oraz 350 placówek Caritasu zajmujących się chorymi przewlekle i dziećmi niepełnosprawnymi, a także takich organizacji jak „Lekarze Nadziei”. Aby tego uniknąć, potrzebna jest jak najszybsza nowelizacja trzech artykułów ustawy:
  1. Art. 2, ust 1. p. 8 mówią o tym, że działalność leczniczą stowarzyszenia, fundacje i podmioty kościelne prowadzą w przedsiębiorstwach, zgodnie z przywołaną w ustawie definicją z Kodeksu Cywilnego Art. 551. Według definicji przedsiębiorstwo jest zespołaem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Definicja ta nie mówi, że stowarzyszenia i fundacje i osoby kościelne mają być przedsiębiorcami. Ustawa powoduje nie mogą one prowadzić działalności uczeniej tak jak dotychczas w  działalności statutowej nieodpłatnej czy odpłatnej a jedynie w formie działalności gospodarczej, czyli muszą ją wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Art. 16 ust. 1 ustawy, który mówi wyraźnie o tym, że działalność lecznicza przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, jakimi po 15 kwietnia 2011 roku stały się stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne, w tym Caritas, w zakresie prowadzonej przez nie działalności leczniczej, jest działalnością gospodarczą, a tym samym nie dopuszcza innej działalności w ochronie i promocji zdrowia.
  3. Art. 106 ust 3, p. 1 c, który obliguje stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne jako podmioty lecznicze do podania w prowadzonej przez wojewodę księdze rejestrowej podmiotów leczniczych bliżej nieokreślonego numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.


Propozycje zmian tych trzech artykułów ustawy zostały wypracowane przez Forum Hospicjów Polskich wraz z Duszpasterzem Forum Ks. Andrzejem Dziedziulem, dzięki współpracy z prawnikami dwóch kancelarii:    
- Spółki Prawniczej r. pr. adw. prof. Hubert Izdebski I & Z Adw. Jerzy Kaczorek  
  spółka cywilna   R. pr. Jan Zieliński w Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r., prawników Uniwersytetu Warszawskiego

- Kancelarii Adwokackiej, Adw.Ignacy Chwesiuk w Lublinie z dnia 20 stycznia 2012r
  przy udziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

- Biura Prawno-Legislacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z kierownikiem dr Ryszardem Tupinem
  a także prawników wspierających swoja wiedzą poszczególne hospicja.  

Twórcy opinii prawnych udzielili pozwolenia na wszechstronne wykorzystanie ich głosu w dyskusjach.  

W poniedziałek 20 lutego 2012 roku Forum Hospicjów Polskich przesłało propozycje zmian w ustawie, z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej do Ministra Zdrowia i do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do wiadomości Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prośbę o poparcie starań o dokonanie zmian w ustawie do Zespołu ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej powołanego przez Ministra Zdrowia,

Jeżeli nowelizacja ustawy zostanie dokonana do 30 czerwca 2012 r. – hospicja będą mogły działać tak jak działają dotychczas.

Jeżeli do zmian nie dojdzie to wtedy:

  • Stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne będą zmuszone prowadzić działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej, czyli nie  będą mogły przekazywać na opiekę hospicyjną świadczoną przez lekarzy i pielęgniarki środków z 1%, a otrzymane na nią darowizny księgowane jako przychody będą musiały być opodatkowane,
  • stowarzyszenia i fundacje oraz osoby kościelne będą nadal starały się pozyskać fundusze z 1%, aby dzięki niemu można było prowadzić działalność na rzecz chorych ale tylko w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, edukacyjnej, opieki nad rodzinami i osobami osieroconymi,  
  • sparaliżowana zostanie działalność hospicjów i innych placówek pozarządowych, świadczących usługi lecznicze, wiele z 150 hospicjów zlikwiduje opiekę hospicyjną zaprzestając bezpłatnej pomocy medycznej chorym w ostatnim okresie życia, a zwłaszcza nieubezpieczonym i bezdomnym, których liczba pod opieką hospicyjną z roku na rok wzrasta.
  • w Polsce zostanie w majestacie prawa uniemożliwiona wszelka działalność charytatywna i non-profit w opiece zdrowotnej, innymi słowy to likwidacja organizacji pozarządowych w dziedzinie prozdrowotnej
  • spowoduje to także dalsze uprzedmiotowienie osób chorych i zupełne zepchniecie ich na margines życia społecznego

Dlaczego hospicja nie mogą prowadzić opieki hospicyjnej jako gospodarczej:
  1. Opieka hospicyjna, która od 30 lat pozwala ofiarowywać wszechstronną pomoc osobom w ostatnim okresie życia według zasad określonych w idei hospicyjnej jest opieką bezpłatną i obejmowani są nią wszyscy, którzy wymagają tej opieki: ci którzy mają ubezpieczenie zdrowotne i ci bez ubezpieczeń zdrowotnych, bezdomni i samotni, w liczbie zawsze większej niż wynika to z podpisanego kontraktu z NFZ. Dlatego też potrzebne są dodatkowe środki finansowe, które hospicja otrzymują od ludzi dobrej woli i z odpisów podatkowych 1%.
  2. Jako organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego prowadzące dotychczas opiekę paliatywną i hospicyjną jako zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z póź. zm.)  stowarzyszenia i fundacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej jako działalności głównej. Oświadczenia o tym, że działalność gospodarcza ma bardzo niewielki wymiar składają  członkowie zarządów organizacji pozarządowych posiadających status OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszyscy ufamy, że do 30 czerwca 2012 roku uda się zakończyć proces legislacyjny. W przeciwnym razie chorzy mogą zostać pozbawieni niesionej przez hospicja profesjonalnej opieki medycznej.

Jolanta Stokłosa
Forum Hospicjów Polskich
601 739 344
Czytaj całość
 
Witamy na stronie Forum Hospicjów Polskich PDF Drukuj Email

 

 

FORUM HOSPICJÓW POLSKICH

KRS 0000289910, Regon 120599343, NIP  6783047971
Konto: Bank Pekso S.A. Nr. 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 17, tel/fax. 012 641 43 30, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

 

 

 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 64 z 64
 
 
© Forum Hospicjów Polskich
31-831 Kraków, ul. Fatimska 17