Ważne daty i spotkania
Walne zebranie FHP

3 czerwca 2017 Kraków
godz. 10.30 Walne Zebranie
godz. 12.00 Msza Św.
godz. 13.00 Posiłek i dyskusja nad problemami hospicyjnymi
oraz przedstawienie programu roku wolontariusza hospicyjnego

Spotkanie prezesów Hospicjów

1 lipiec 2017 r. - Spotkanie prezesów i przewodniczących Hospicjów w dniach zjazdu Hospicjów Pól Nadziei. W programie dyskusja nad obowiązującymi aktami prawnymi.

Zarząd FHP zaprasza na konferencje i spotkania:

Warszawa 5 – 7 październik 2017 - Konferencja „DUCHOWOŚĆ HOSPICYJNA” II - w Roku św. Brata Alberta Dom Pielgrzyma ul. Dewajtis w Warszawie

Konferencja Wolontariat Hospicyjny
15 - 16 grudnia 2017 Kraków - Konferencja Wolontariat Hospicyjny Kraków Hospicjum im. św. Łazarza