Wielkanoc 2018

Mysterium paschale – tajemnica Przejścia,
w której jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci –
takie jest doświadczenie i oczywistość taka.
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą

Karol Wojtyła - Mysterium Paschale


W czas nadziei, którą niesie Wielkanoc
Wszystkim Członkom i Przyjaciołom Chorych
objętych opieka hospicyjną
Życzenia pełnych pokoju i miłości dni świątecznych

składa
Zarząd Forum Hospicjów Polskich

 Image