SEMINARIUM DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU
Forum Hospicjów Polskich zaprasza wraz z TPCH Hospicjum św.Łazarza do udziału w Seminarium koordynatorów wolontariuszy lub osoby, które są zainteresowane utworzeniem zespołu wolontariuszy w najbliższej przyszłości. Seminarium odbędzie się w dniach 24 – 26 sierpnia 2018 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 35 osób. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, natomiast nie zapewniają i nie finansują zakwaterowania oraz kosztów podróży. Zgłoszenia do 15 sierpnia 2018 roku. Karta zgłoszeń oraz program do pobrania poniżej.
 
Program szkolenia
 
Karta zgłoszenia