Z A P R O S Z E N I E
Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” zaprasza na warsztaty dla koordynatorów wolontariatu
„Wolontariat w służbie chorym i ich rodzin”

Warsztaty odbędą się w dniach 23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17. Liczba uczestników do 30 osób. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2019 roku mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub faksem 12 641 46 59, można też listownie na adres: Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zakwaterowanie i śniadanie we własnym zakresie.

Na warsztaty zapraszamy również osoby, które są zainteresowane organizacją zespołu wolontariuszy służby chorym w swoim hospicjum. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku stan wolontariatu wskazuje na niewystarczającą liczba wolontariuszy zaangażowanych do opieki w przeciwieństwie do wolontariuszy akcyjnych. W 2017 roku w 81 pozarządowych hospicjach, które przesłały ankiety, wolontariat służący chorym jest prowadzony w 59 hospicjach, w tym w 32 hospicjach stacjonarnych. Nie prowadzi wolontariatu zajmującego się chorym 22 hospicja. Liczba wolontariuszy służących chorym jest bardzo różna od jednego do stu dwudziestu. 
Ruch hospicyjne, który powstały w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Polsce opierał się wyłącznie na posłudze wolontariuszy skupionych przy parafiach. Obecnie działa jeszcze 13 hospicjów na zasadach wolontariatu, w tym tylko 4 ma zarejestrowane podmioty lecznicze. Od kilku lat obserwujemy odradzanie się grup wolontaryjnie służących chorych przy parafiach. Natomiast nie powstają nowe zespoły hospicyjne prowadzone przez podmioty prawne: stowarzyszenia, spółki o podmioty publiczne, rejestrujące swoją działalność leczniczą u wojewody.    
 
Podczas warsztatów będzie prowadzona, między innymi,  kolejna dyskusja nad koniecznością obecności wolontariuszy hospicyjnych w każdym zespole prowadzącym opiekę paliatywną i hospicyjną.  

„Wolontariat w służbie chorym i ich rodzin”
warsztaty dla koordynatorów wolontariatu 
23 – 24 sierpnia 2019 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, ul. Fatimska 17
Zgłoszenia do 10 sierpnia 2019 roku

Ramowy program

piątek 23 sierpnia 2019 r. 

godz. 11.00 – Poznajmy się  - mówią uczestnicy spotkania. 

Sesja I – Obecny stan wolontariatu hospicyjnego
godz. 12.00 – Wolontariat hospicyjny i jego rola. 
godz. 12.30 – Informacja z dyskusji na temat wolontariatu hospicyjnego przeprowadzonej w Warszawie w dniach 26 – 28 lutego 2019 r. przez członków zarządów pozarządowych stowarzyszeń hospicyjnych

godz. 13.00 posiłek 

Sesja II - Organizacja wolontariatu 
godz. 14.00 - Zawiadomienia, kursy, praktyki 
godz. 14.45 - Organizacja posługi
godz. 15.30 - Udział psychologa w podjęciu posługi wolontaryjnej przez kandydata. 
godz. 16.30  - Działania zgodne z prawem

Sesja III cd. Posługa wolontaryjna
godz. 17.00 - Wolontariat posługi chorym – określenie problemów w jego realizacji 
godz. 18.00 – Wolontariat w opiece nad przewlekle chorym i trudności w jego realizacji 

godz. 19.00 – Kolacja i wspólne rozmowy

sobota 24 sierpnia 2019 r.        

Sesja IV – Wolontariat w pracy z rodziną  
godz. 9.00 – Wolontariat - praca z rodziną chorego u kresu życia i chorego przewlekle 
godz. 10.30 - Wolontariat w pracy z osieroconymi.

godz. 12.00 - Msza Św. 

godz. 13.00 - Posiłek 

Sesja V – Inne formy wolontariatu hospicyjnego 
godz. 14.30 – Inne formy wolontariatu hospicyjnego 
godz. 15.30 – Promocja hospicjum i wolontariatu hospicyjnego  

godz. 16.30 – Podsumowanie spotkanie i zakończenie.