V Konferencja Medyczna w Narewce - list otwarty
Dnia 1.06.2019 r. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie zorganizowała V Konferencję Medyczną w Narewce, woj. podlaskie.
Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „ Choroba nieuleczalna i umieranie na wsi. Codzienność hospicjów wiejskich”- uczestnikami konferencji byli praktycy – osoby na co dzień pracujących w hospicjach działających na terenach wiejskich, a także naukowcy zajmujący się tematyką wiejską.
Ważną  częścią konferencji  była debata pod hasłem „Przyszłość hospicjów wiejskich”. Zakończyła się ona sporządzeniem przez uczestników listu otwartego. 

Treść listu otwartego