ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”

 

ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE

w dniach 5 - 9 października 2020 r.

 

W drugim tygodniu października na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, którego celem jest

  • Zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenie dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie.
  • Zwiększenie wiedzy o potrzebach opieki medycznej, duchowej i społecznej dla chorych będących u kresu życia i o pomocy dla ich bliskich
  • Zbieranie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej.

 

W bieżącym roku od 5 – 11 października ludzie z całego świata, którzy zostali dotknięci chorobą ograniczającą życie oraz ich bliscy oraz zespoły hospicyjne, dzięki pomocy mediów i Internetu,  pragną przekazać rządzącym i społeczeństwu jak ważna jest opieka paliatywna i hospicyjna, jak ważne jest holistyczne podejście do problemów, na jakie napotyka odchodzący od nas człowiek a także jego rodzina. Zwłaszcza teraz w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka przy końcu życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

 

W Polsce działa ponad 500 podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną i hospicyjną, w tym 132 pozarządowe stowarzyszenia hospicyjne.

W okresie zbliżającego się końca życia zespoły hospicyjne, w skład których wchodzą lekarze pielęgniarki kapelan, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni i wolontariusze, niosą pomoc głównie chorym na raka. Ponad 90% pacjentów Hospicjów Stacjonarnych, Hospicjów Domowych i Poradni Medycyny Paliatywnej to chorzy na choroby nowotworowe. Opieka ofiarowywana choremu to nie tylko profesjonalna opieka medyczna ale także towarzyszenie, aby człowiek umierający nie był sam.

Hospicja pozarządowe świeckie i kościelne borykają się obecnie z problemami takimi jak:

  • brak lekarzy i pielęgniarek,
  • brak funduszy.  

Hospicja pozarządowe finansują opiekę w 60 – 80 % z kontraktów z NFZ oraz ze zbiórek publicznych, przekazywanego 1% podatku dochodowego i darowizn od członków i przyjaciół. Są też Hospicja, których działalność nie jest finansowana z kontraktu z NFZ ale ze wsparcia przez dobrodziei i darczyńców.

 

Ze względu na obejmowanie chorego całościową opieką medyczną, duchową, socjalną oraz zapewnianie pomocy i wsparcia chorym i rodzinom przez wolontariuszy, zapewniając całodobową dostępności do opieki domowej i stacjonarnej przez lekarza i pielęgniarki, a także niosąc pomocy rodzinom w żałobie, hospicja pozarządowe bezustannie czynią starania o pozyskanie dodatkowych środków. W dobie panowania pandemii hospicja mają zdecydowanie mniejsze możliwości w pozyskaniu dodatkowych środków. Prowadzenie opieki hospicyjnej jest poważnie zagrożone. Potrzebna jest pomoc zarówno władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych jak i całego, przychylnego przecież hospicjom z natury rzeczy, społeczeństwa.      

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna to NIE TYLKO nasza troska

Tylko razem możemy zatroszczyć się o Tych

co odchodzą przed nami

 

Image

 

 

Tylko razem będziemy mogli nadal dawać poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną opiekę w ostatnich tygodniach i dniach odchodzenia  naszych bliskich. 

Hospicja można wspomóc poprzez:

1) współpracę lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w spełnianiu opieki Hospicjum Domowego;  

2) przekazanie darowizny poprzez

  • wpłaty na konto
  • korzystając ze strony www

3). zorganizowanie zbiórki wśród swoich znajomych, na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej,  

3) przeprowadzeniu w swojej firmie, urzędzie, szkole  czy organizacji dnia hospicjum wśród współpracowników, uczniów, członków, czy przyjaciół;

4) wysłanie do rodziny, przyjaciół i znajomych prośby o pomoc dla Hospicjum;

5). wspierania starań Hospicjów o zmianę wyceny opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Ruch hospicyjny powstał w 1981 roku w Polsce jako sprzeciw lekarzy i pielęgniarek oraz ludzi innych zawodów wobec braku odpowiedniej opieki dla chorego na raka, cierpiącego nieuśmierzony ból i inne objawy, bezradności rodziny oraz często samotnej śmierci bez towarzyszenia przyjaznego człowieka. Ruch rozwijał się przez czterdzieści lat bardzo prężnie. Opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny, otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, są studia z psychoonkologii, działa Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, został powołany pełnomocnik ds. opieki paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy.

Niestety Hospicja obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Istnieje obawa, że wiosną hospicja pozarządowe będą zastanawiały się czy są w stanie dalej działać.

Tylko dzięki pomocy społeczeństwa można powstrzymać odpowiedź „TAK” na pytanie „czy może nadeszła pora zamknąć działalność !”      

W tygodniu Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej ludzie Hospicjów proszą o finansowe wspieranie opieki hospicyjnej tak bardzo potrzebnej dla umierających.