DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI HOSPICYJNEJ ORAZ PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM

FORUM HOSPICJÓW POLSKICH
z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 17, tel/fax 012 641 46 59,
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , www.forumhospicjum.plDo wszystkich członków społeczności hospicyjnej oraz przyjaciół hospicjum,

    Zarząd Forum Hospicjów Polskich, związek skupiający pozarządowe hospicyjne stowarzyszenia i fundacje pragnie wyrazić swój wielki niepokój z wydarzeń mających obecnie miejsce, których celem jest negacja wielkości Jana Pawła II jako człowieka a także jego Pontyfikatu.  Jan Paweł II był u początku zrodzenia się myśli o polskim hospicjum. W dniu poświęcenia kościoła Arki Pana w Nowej Hucie usłyszał od wiernych, że koło nowej świątyni pragną wybudować hospicjum. Podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny kierował słowa do chorych, pracowników i wolontariuszy zespołów hospicyjnych między innymi w 1987 roku w Gdańsku, w 1999 roku w Krakowie. Uczył nas ludzi Hospicjum szacunku dla życia. Kierował do nas wezwanie, abyśmy umieli patrzeć oczyma wiary na wzniosłą i tajemniczą wartość, jaką jest życie. Prosił nas o to, że gdy widzimy człowieka chorego cierpiącego na progu śmierci byli otwarci na spotkanie z nim i spełnienie prośby o obecność, o solidarność i o wsparcie w godzinie próby, o pomoc w zachowaniu nadziei, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą (Evangelium vitae). W wielu kaplicach hospicjów stacjonarnych znajdują się relikwie św. Jana Pawła II. Wielu pracowników i wolontariuszy polskich hospicjów nadal czerpie siły do służby chorym, przeżywającym ostatnie tygodnie swojego ziemskiego życia i ich rodzinom, żyjącym z myślą o nieuchronnym odejściu bliskich ich sercu.


    W czasie obecnego stanu epidemii hospicja zawierzyły Bogu swoją służbę chorym, przez Jego wstawiennictwo. Do ludzi hospicjum z całego świata zgromadzonych w listopadzie 2004 roku w Watykanie na Konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia poświęconej leczeniu paliatywnemu zwracał się w swoim przemówieniu: „…Medycyna zawsze służy życiu. Również wtedy, kiedy uświadamia sobie, że nie może zwalczyć poważnej patologii, wykorzystując swoje możliwości, by ulżyć cierpieniu. Pracować z pasją, by pomóc pacjentowi w każdej sytuacji, znaczy mieć świadomość niezbywalnej godności każdego człowieka, również w ekstremalnych warunkach końcowego stadium życia. …Miłość bliźniego, wymownie przedstawiona przez Jezusa w przypowieści o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 29 nn.), pozwala uznać godność każdej osoby, również wtedy, gdy na skutek choroby jej życie stało się uciążliwe. Cierpienie, starość, stan nieświadomości oraz bliskość śmierci nie pomniejszają niezbywalnej godności osoby, stworzonej na obraz Boży.”


    Prosimy wszystkich członków społeczności hospicyjnej oraz przyjaciół hospicjum, by bronili dobrego imienia Jana Pawła II,  przekazując młodym hospicjantom naukę o sensie choroby, śmierci i życia, którą przez całe swoje życie głosił do nas i nam pozostawił.

                                                          Zarząd Forum Hospicjów Polskich                            
30 listopad 2020 r.