Wielkanoc 2021
Image 
 
Niech orędzie o Bożym miłosierdziu 
zawsze znajduje odbicie 
w dziełach miłosierdzia ludzi.
Pracować z pasją by pomóc pacjentowi w każdej sytuacji, 
znaczy mieć świadomość niezbywalnej godności 
każdego człowieka … 
Jan Paweł II 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
które zawsze przynaglają nas do refleksji nad sensem choroby, śmierci i życia,
zjednoczeni w dziele miłosierdzia jakim jest opieka hospicyjna,
pełni nieustającej wiary, że powszednie troski nie przysłonią zadania,
pozostawionego przez św. Jana Pawła II,
trwając w zaufaniu, że Zmartwychwstały Chrystus 
będzie z nami w przezwyciężaniu obecnych trudności,
życzymy spokojnego i radosnego świętowania

Zarząd Forum Hospicjów Polskich wraz z Księdzem Kapelanem 

Wielkanoc 2021