Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia
W dniu 2 marca 2012 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, w której zostaliśmy poinformowani, że podjęte zostały prace nad nowelizacją ustawy i że obecnie analizowane są zgłaszane w tej sprawie wystąpienia w celu wypracowania stosownych regulacji prawnych, także z uwzględnieniem argumentów zgłaszanych przez organizacje pożytku publicznego.