Walne Zebranie FHP

W sobotę 31 maja 2014 r. odbyło się w Krakowie coroczne Walne Zebranie  FHP, które przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz finansowe za rok 2013, a także  preliminarz na rok 2014. Na wniosek Komisji rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Przed walnym Zebraniem podczas Mszy Św. Ksiądz Kapelan Forum Hospicjów Polskich ks. Andrzej Dziedziul MIC przekazał Lampiony z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia 21 Hospicjom.

Krótkie sprawozdanie z działalności Forum Hospicjów Polskich w 2013 i 2014 r.