Sympozjum "Problemy etyczne w opiece hospicyjnej"

Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza na sympozjum dotyczące spraw bioetycznych. 15 listopada 2014 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego przy ul. 29 Listopada 46 w Gmachu Wydziału Leśnego odbędzie się Sympozjum ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”, którego jednym z organizatorów jest Forum Hospicjów Polskich.

Tematem sympozjum skierowanego do pracowników medycznych zespołów paliatywnych i hospicyjnych w Polsce są aspekty etyczne w opiece nad nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie jego życia oraz dyskusja dotycząca nad problemów na jakie napotykają pracownicy i wolontariusze w realizacji opieki.

Sympozjum "Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”
Kraków 15 listopada 2014 r.
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Rolniczego
al. 29 listopada 46 (Gmach Wydziału Leśnego)

Patronat Honorowy
Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Komitet honorowy
Jego Magnificencja Ks. Rektor Prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Ks. dr hab.  Andrzej Muszala Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII
Organizatorzy
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Forum Hospicjów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

 

Pobierz program

Pobierz kartę zgłoszenia